خرید و نصب دوربینهای نظارتی ترافیکی

  • ۳۳۶ بازدید

کارفرما : سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد

فاز اول – ساخت و نصب پایه دوربین
شماره قرارداد : 99/105/40

مسئول پروژه: مهدي شاهين پور

شرح پروژه:

فاز اول -طراحی و ساخت ونصب دکل های ۱۲متری و ۲۴متری ونصب فندانسیون به تعداد ۲۱ عدد در سطح شهر مشهد مقدس .
در این فاز مطالعات و قابلیت اجرای هر یک از نقاط با توجه به محدودیت‎های شهر مشهد و روش‎های مختلف اجرا بر اساس زمان اجرا، محدودیت‎ها، و مجوزات حفاری و استعلامات زیرساخت ادارت دولتی برسی و مقایسه گردید و الویت‎بندی مکان‎های مورد نیاز برای نصب فندانسیون ها پس از مشاوره با متخصصان و دستگاه نظارت سازمان حمل ونقل ترافیک مشهد، فندانسیون اجرا و پس از زمان استاندارد مقاومت بتن فندانسیون دکل ها نصب گردید،