انجام عملیات کابل کشی فیبر نوری و شبکه پالایشگاه گاز سرخس و دفتر هماهنگی مشهد

  • ۵۳۰ بازدید

کارفرما : شرکت پالایش گاز سرخس
شماره قرارداد : 271320
تاریخ اجرا : 1400/03/05

??پروژه انجام عملیات کابل کشی فیبر نوری و شبکه پالایشگاه و دفتر هماهنگی مشهد
?: شرکت پالایش گاز شهید هاشمی­ نژاد (خانگیران) (SGPC)
اولین فعالیت اکتشافی در منطقه شمال شرق کشور در سال 1331 صورت گرفت که برای اولین بار در سال 1341 مخزن گازی شیرین شوریجه مورد بهره برداری قرار گرفت. در سال 1352 با احداث یک واحد نم زدائی (واحد نم زدائی شوریجه و یا جمالی نیا) و خط لوله 16 اینچی گاز تولیدی در این مخزن به شهر مشهد منتقل گردید.
بعد از آن با کشف میدان گاز ترش مزدوران در عمق 3700 متری عملیات احداث پالایشگاه گاز در سال 1354 در دستور کار قرار گرفت و در سال 1362 این واحد پالایشی به بهره برداری رسید.
شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد متشکل از 5 واحد پالایشی و 2 واحد نم زدائی گنبدلی و شوریجه می باشد.