مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های توسعه شبکه فیبر نوری

  • ۴۹۱ بازدید

کارفرما : سازمان فنآوری اطلاعات وارتباطات شهرداری مشهد

توضیحات:حفاری مکانیزه وکابل کشی و مفصل بندی در مسیر پارک ملت