عملیات اجرایی ارتباط مخابراتی و شبکه پست سرخه ۶۳/۲۰KV برق منطقه ای سمنان

  • ۳۵۳ بازدید

کارفرما: شرکت برق سمنان

آغاز عملیات اجرایی ارتباط مخابراتی و شبکه پست سرخه 63/20KV برق منطقه ای سمنان
فاز اول
ارتباط فیبر نوری OPGW پست سمنان230KV به پست سرخه ،که طی کابل کشی کانالی فیبر نوری و نصب جوینت باکس و کویل استریج و تجهیز اتاق مخابرات شامل نصب لدر و رک و پچ پنل فیبر نوری به اتمام رسید.