طراحی سیستم مانیتورینگ تحت شبکه

  • ۷۸۲ بازدید

کارفرما : شرکت دانش بنیان آی تک

مدیر پروژه : مهدی شاهین پور

مسئول پروژه : محمدرضا غفارپور