خرید و نصب و راه اندازی سیستم برق اضطراری سازمان ترافیک

  • ۵۸۲ بازدید

کارفرما : سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد

شماره قرارداد : 99/105/28

مسئول پروژه : مهدی شاهین پور