خريد و نصب تجهيزات نظارت تصويري برج آراد

  • ۶۹۸ بازدید

کارفرما : شارستان ناهيد

شماره قرارداد : 05-02-ق-99

مسئول پروژه : مهدي شاهين پور