برکناري و سيم کشي مجدد فيبر نوري خطوط ۲۳۰ کيلوولت چابهار-نيکشهر و چابهار-پلان

  • ۷۴۱ بازدید

کارفرما : برق منطقه اي سيستان و بلوچستان

شماره قرارداد : 99-48

مسئول پروژه : محسن نظري فر