اجراي سيستم دوربين هاي مداربسته اداره امور مالياتي

  • ۶۷۰ بازدید

کارفرما : اداره دارايي خراسان رضوي

شماره قرارداد : 103/1/7609

مسئول پروژه : مهدي شاهين پور