انجام عملیات کابل کشی فیبر نوری و شبکه پالایشگاه گاز سرخس

انجام عملیات کابل کشی فیبر نوری و شبکه پالایشگاه گاز سرخس-پروژه-محسن-نظری