دعوت به همکاری

شرکت دانش بنیان آی تک از تمامی افزاد مجرب در زمینه شبکه و دوربین های نظارتی دعوت به همکاری مینماید.

لطفاً مشخصات خود را همراه با فایل رزومه برای ما ارسال نمایید.