دفتر کار و شرکت :
استان خراسان رضوی ، مشهد
بلوار وکیل آباد ،وکیل آباد50/1 شماره 37

تماس با ما :
info@itechco.net

شماره تماس :
051-38938167

Facebook

Twitter

کپی رایت 2015 شرکت دانش بنیان آی تِک.
تمامی حقوق محفوظ است.

اینستاگرام

 

تلگرام

جستجو
 

وزارت نیرو

فیبر نوری

 • مشاوره و مستند سازی و جمع آوری اطلاعات فیبرنوری OPGW و ADSS  برق منطقه ای خراسان
 • انجام خدمات طراحی و مشاوره و نظارت بر پروژه های احداث فیبر نوری شرکت توزیع برق خراسان
 • تامین تجهیزات و اجرای کابل کشی شبکه فیبرنوری در پست های برق شرکت برق منطقه ای خراسان
 • خرید تجهیزات و عملیات اجرایی سیم کشی فیبرنوی OPGWخطوط 132کیلو ولت توس – امامیه
 • خرید تجهیزات و عملیات اجرایی فیبرنوری خطوط 132 کیلو ولت کوهسنگی- شریعتی
 • تهیه و تامین کالا و انجام عملیات نصب دکل مخابراتی در پست های دبیری – طرق- دانشجو
 • خرید و نصب عملیات سیم کشی فیبرنوری OPGW کابل کشی کانالی بین پست های قائنات و کاوه
 • خرید تجهیزات و عملیات سیم کشی فیبرنوری OPGW خطوط 132 کیلوولت حکیم نزاری، ابن حسام،فرزان بیرجند
 • خرید تجهیزات و عملیات اجرایی سیم کشی فیبرنوریOPGW خطوط 132 کیلو ولت ساغروان –ماشین ابزار
 • تامین تجهیزات، اجرا و کابل کشی شبکه فیبرنوری در پست های مسیر خط شریعتی – عطاریه -کمال سبزوار
 • کابل کشی ADSS پست دانشجو به دانشگاه فردوسی
 • کابل کشی ADSS پست شمال پارک به باشگاه برق منطقه ای
 • برش سیم OPGW و تجهیز اتاق مخابرات پست های پارس – اسکان – تپه سلام – ساحل برج -گلبهار
 • خرید تجهیزات و عملیات اجرایی سیم کشی فیبرنوریOPGW خطوط 132 کیلوولت حکیم نزاری بیرجند ،باقران
 • خرید تجهیزات و عملیات اجرایی سیم کشی فیبرنوریOPGW خطوط 132 کیلوولت حکیم نزاری، ابن حسام
 • خرید تجهیزات و عملیات فیبر نوری خط 132 کیلوولت تربت حیدریه – ابوسعید
 • خرید تجهیزات و عملیات فیبر نوری خط 132 کیلوولت پست مهرگان
 • طراحی و اجرای مسیر فیبرنوری و اجرای سامانه نظارت تصویری مرکز الهیه
 • تامین تجهیزات ،اجرا ی شبکه فیبرنوری ونصبOCDF/ODF  در نیروگاههای (شریعتی ،مشهد،توس،خیام )و
 • کابل کشیADSS  بین پست های 63،132،400 کیلو ولت در سراسر کشور به طول 60کیلومتر
 • پروژه سیم کشی OPGW فیبرنوری خط 63،132،400کیلو ولت به طول 360 کیلومتر درسراسرکشور
 • خرید و نصب تجهیزات پسیو فیبر نوری خط 230 کیلوولت سنندج – مریوان
 • خرید تجهیزات و اجرای عملیات بهینه سازی شبکه فیبرنوری نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون
 • انجام عملیات کابل کشی OPGW به صورت گرم نیروگاه زاهدان – ایرانشهر
 • سیم کشی فیبر نوری خط 63کیلوولت پست 230 سراوان
 • خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پسیو نوری در پست 230 کیلوولت بمپور-اسپکه
 • عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات پسیو نوری در پست 230 کیلوولت مچکور
 • خرﯾﺪ ، ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﭘﺴﻴﻮ ﻧﻮﺭﯼ ﺩﺭ ﭘﺴﺘﻬﺎﯼ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﯽ ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﻓﻮﻕ ﺗﻮﺯﯾﻊ استان
 • تامین تجهیزات ، اجرای شبکه فیبرنوری ونصب OCDF/ODF  در پست های 400کیلو ولت شاهوار- میامی
 • انجام عملیات کابل کشی OPGW و پسیو فیبر نوری پستهای 63 قشم و سیستان
 • تامین تجهیزات پسیو و کابل کشی فیبرنوری ADSS میدان شهداء مشهد
 •  انجام خدمات طراحی و مشاوره و نظارت بر پروژه های احداث فیبر نوری
 • کابل کشی ADSS فیبرنوری شرکت توزیع به پست 132 کیلو ولت بجنورد
 • خرید تجهیزات و اجرای عملیات بهینه سازی شبکه فیبرنوری و تجهیز اتاق مخابرات
 • خرید تجهیزات و اجرای عملیات بهینه سازی شبکه فیبرنوری و تجهیز اتاق مخابرات
 • خرید تجهیزات و اجرای عملیات بهینه سازی شبکه فیبرنوری و تجهیز اتاق مخابرات
 • خرید تجهیزات و اجرای عملیات بهینه سازی شبکه فیبرنوری و تجهیز اتاق مخابرات
 • خرید تجهیزات و اجرای عملیات بهینه سازی شبکه فیبرنوری و تجهیز اتاق مخابرات
 • خرید تجهیزات و اجرای عملیات بهینه سازی شبکه فیبرنوری و تجهیز اتاق مخابرات
 • خرید تجهیزات و اجرای عملیات بهینه سازی شبکه فیبرنوری و تجهیز اتاق مخابرات
 • خرید و نصب تجهیزات نظارت تصویری و سیستم های حفاظت الکترونیکی واصلاح شبکه فیبر نوری

مراکز دیسپاچینگ و اتاق های مخابرات

 • نصب جوینت باکس OPGW و تجهیز اتاق مخابرات خط 132 کیلو ولت شیروان – بجنورد
 • نصب جوینت باکس OPGW و تجهیز اتاق مخابرات خط 132 کیلو ولت نیروگاه طوس به نیروگاه شریعتی
 • نصب جوینت باکس OPGW و تجهیز اتاق مخابرات خط 132 کیلو ولت نیروگاه شریعتی به عطار
 • نصب جوینت باکس OPGW و تجهیز اتاق مخابرات خط 132 کیلو ولت سبزوار – عباس آباد
 • نصب جوینت باکس OPGW و تجهیز اتاق مخابرات خط 132 کیلو ولت شادمهر-گناباد
 • نصب جوینت باکس OPGW و تجهیز اتاق مخابرات خط 132 کیلو ولت سربداران
 • نصب جوینت باکس OPGW فیبر نوری و تجهیز اتاق مخابرات خط 132 کیلوولت بیجار- دیواندره
 • نصب جوینت باکس OPGW فیبر نوری و تجهیز اتاق مخابرات خط 132 کیلوولت خرم آباد به لاین 1و2
 • نصب جوینت باکس OPGW فیبر نوری و تجهیز اتاق مخابرات خط 132 کیلوولت شازند- امیرکبیر
 • نصب جوینت باکس OPGW فیبر نوری و تجهیز اتاق مخابرات خط 132 کیلوولت خرم آباد – بیجار
 • تامین تجهیزات و لدرکشی و نصب OCDF,ODF پست های فاز 7 و 8
 • طراحی اتاق مخابرات کلیه پست های شهرستان یزد و اردکان 1 و 2
 • نصب جوینت باکس OPGW و تجهیز اتاق مخابرات خط 132 کیلو ولت شاهوار – میامی- عباس آباد
 • تامین تجهیزات پسیو، نصب و راه اندازی و تست وتحویل جهت ارتباط و انتقال پست شمس
 • طراحی سیستم های انتقال اطلاعات و دیتا جریان و ولتاژ به دیسپاچینگ دربستر رادیویی
 • خرید تجهیزات و اجرای عملیات بهینه سازی شبکه فیبرنوری و تجهیز اتاق مخابرات
 • خرید تجهیزات و اجرای عملیات بهینه سازی شبکه فیبرنوری و تجهیز اتاق مخابرات
 • خرید تجهیزات و اجرای عملیات بهینه سازی شبکه فیبرنوری و تجهیز اتاق مخابرات
 • خرید تجهیزات و اجرای عملیات بهینه سازی شبکه فیبرنوری و تجهیز اتاق مخابرات
 • خرید تجهیزات و اجرای عملیات بهینه سازی شبکه فیبرنوری و تجهیز اتاق مخابرات
 • خرید تجهیزات و اجرای عملیات بهینه سازی شبکه فیبرنوری و تجهیز اتاق مخابرات
 • خرید تجهیزات و اجرای عملیات بهینه سازی شبکه فیبرنوری و تجهیز اتاق مخابرات
 • خرید و نصب تجهیزات نظارت تصویری و سیستم های حفاظت الکترونیکی و تجهیز اتاق مخابرات

نظارت تصویری

 • نصب و راه اندازی دوربین های نظارت تصویری پست ابوطالب (همکار شرکت پیمان خطوط )
 • خرید و نصب سیستم نظارت تصویری و حفاظت هوشمند پست پارس
 • خرید و نصب سیستم نظارت تصویری پست 230 کیلوولت چابهار
 • خرید و نصب تجهیزات نظارت تصویری و سیستم های حفاظت الکترونیکی واصلاح شبکه فیبر نوری
 • خرید و نصب تجهیزات نظارت تصویری و سیستم های حفاظت الکترونیکی و تجهیز اتاق مخابرات

شبکه , IT , رادیو

 • نصب و راه اندازی سوئیچ های بیرجند – شادمهر
 • خرید کلاک اکسترنال OSA 5421 RUBIDIUM
 • خرید بیسیم دیجیتال موتورلا*نصب و راه اندازی سیستم voip در پست کوهستان طالقانی
 • طراحی و اجرای لینک رادیویی پست امامیه به مجتمع الهیه
 • خرید بی سیم دیجیتال موتورلا

انتقال نیرو

 • برش خط 132 کیلو ولت گلبهار جهت ارتباط مسکن مهر گلبهار
 • برش خط 132 کیلو ولت قوچان – فاروج
 • نصب برج 132 کیلو ولت و برش خط جهت نیروگاه بادی نیشابورپست های 400 کیلو ولت ابوطالب ،شادمهر،توس و پست های132 کیلو ولت خواجه ربیع ،سپاد، خیام،عطار،کمال نیشابور، ملاصدرا،کوهسنگی،سجاد،کوهستان، طالقانی و…
 • سیم کشی خط 132 کیلوولت فاز 2  شهرک صنعتی عطار
 • انجام سرویس و نگهداری و تعمیرات تجهیزات دیسپاچپینگ و مخابرات برق منطقه ای خراسان رضوی از سال 89 تا کنون (همکار شرکت طلیعه شرق )
 • تکمیل و تجهیز مرکز دیسپاچینگ RDC شرق مشهد
 • خرید 10 عدد سرور مرکز دیسپاچینگ
 • طراحی و تجهیز اتاق مخابرات مرکز الهیه
 • مشاوره اتاق های مخابرات پستها