دفتر کار و شرکت :
استان خراسان رضوی ، مشهد
بلوار وکیل آباد ،وکیل آباد50/1 شماره 37

تماس با ما :
info@itechco.net

شماره تماس :
051-38938167

Facebook

Twitter

کپی رایت 2015 شرکت دانش بنیان آی تِک.
تمامی حقوق محفوظ است.

اینستاگرام

 

تلگرام

جستجو
 

اعضای تیم ما

Elements Presentation

محسن خسروآبادی

داخلی 17

m.kh@itechco.net

مدیر عامل

محسن نظری

داخلی 14

m.nazari@itechco.net

رئیس هیئت مدیره

حسین عرب سرهنگی

عضو هیئت مدیره

مهدی شاهین پور

داخلی 19

معاونت اجرایی

سهیل مستقیمی

داخلی 13
sales@itechco.net

مسئول بازرگانی

رسول ساکت

داخلی 20

مسئول پشتیبانی و ایمنی

محمدجواد نجاریان

داخلی 20

tender@itechco.net

مسئول کنترل پروژه و مناقصات

احمد احمدی

داخلی 22

مدیر پروژه فیبرنوری

محمود عین القضاتی

داخلی 16

مدیر پروژه شبکه

الهه بیابانی

الهه بیابانی

مسئول دفتر تهران

فاطمه شیردل

داخلی 11

مسئول امور اداری

آذر ارجمند

داخلی 15

مسئول امور مالی

آرمان قندی

داخلی 21

کارشناس شبکه

سارا شادلو

داخلی 21

کارشناس R&D

نمایش سایر اعضا

حسین مجیدی پور


مسئول کارگاه تعمیر و نگهداری نظارت تصویری


هاشم عبدالهی


مسئول کارگاه تعمیر و نگهداری دوربین های ثبت تخلف نظارت تصویری شهری

حامد ایزانلو


مسئول کارگاه پروژه های فیبرنوری استان های خراسان رضوی ، شمالی و هرمزگان و ...


علی کماچی


مسئول کارگاه پروژه های فیبرنوری استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی

امید کامیاب


مسئول کارگاه عمرانی پروژه های نظارت تصویری


غلامحسن ایزانلو


مسئول کارگاه های غیر عمرانی وپروژه های فیبرنوری

عباس شریعتی


عضو تعمیر و نگهداری دورین های نظارت تصویری


مهدی عابدی


عضو تعمیر و نگهداری دورین های نظارت تصویری

سجاد گرمابی


عضو تعمیر و نگهداری دورین های نظارت تصویری


مصطفی کلالی


عضو تعمیر و نگهداری دورین های نظارت تصویری